Beginnen met Beleggen: Simpel Stappenplan (2023)

Beginnen met Beleggen: Simpel Stappenplan (2023)

De spaarrente is laag. Beleggen wordt daarom steeds populairder. Maar hoe begin je ermee? Aan de hand van een simpel stappenplan helpen wij je op weg om te beginnen met beleggen.

Alles weten over beginners

Klik hier voor alle informatie en andere artikelen over dit onderwerp.

Stap 1: Wat voor type belegger ben jij?

De belangrijkste vraag vooraf is welk type belegger je zelf bent. Heb je geen flauw idee waar je moet beginnen of hoe het werkt? Of ben je juist iemand die graag zelf wil bepalen hoe en in welke aandelen je gaat beleggen? Het antwoord op deze vraag komt van pas bij stap 2.

Stap 2: Hoe pak je het aan? (twee manieren)

Je kunt beleggen op twee verschillende manieren aanpakken: (1) Je gaat zelf beleggen of (2) je laat je geld beleggen. Wat de beste manier is om te beginnen met beleggen, is afhankelijk van welk type belegger je bent.

Zelf beleggen

Bij zelf beleggen open je een rekening bij een bank of broker. Je stort je geld en bepaalt vervolgens zelf waar je in belegt. Iedereen kan zelf starten met beleggen.

Voor beginnende beleggers is zelf beleggen echter niet altijd de beste keuze. Hoe bepaal je bijvoorbeeld waarin je gaat beleggen? Wat is een goede belegging en hoe weet je of je het eigenlijk wel goed doet? Zelf beleggen is eigenlijk alleen aan te raden als je wat meer ervaring hebt.

Laten beleggen

Een andere manier om te beleggen is het laten beleggen van je geld. In dat geval open je een rekening bij een bank of (online) vermogensbeheerder. De bank of vermogensbeheerder belegt jouw geld zoals vooraf met je is afgesproken.

Vooral voor startende beleggers is het slim om te kiezen voor laten beleggen. Aan de hand van hoeveel risico je kunt en wilt lopen, wordt er automatisch voor je belegd. Het kopen van van de beleggingen en het onderhouden ervan wordt allemaal voor je gedaan. Je hebt dus zelf geen kennis en ervaring nodig.

Lees hier meer over zelf beleggen of laten beleggen.

Stap 3: Begrijp de verschillende soorten beleggingen

Er zijn verschillende soorten beleggingen. Leren hoe beleggen precies werkt is nodig. Als je begint met beleggen is het verstandig om een goed beeld te hebben van de meest populaire soorten beleggingen.

Aandelen

Aandelen zijn stukjes eigendom van een bedrijf. Aandelen worden dagelijks op de beurs verhandeld. De belangrijkste kenmerken van aandelen zijn:

 • Je kunt winst maken door aandelen te kopen en te verkopen tegen een hogere koers. Daarnaast keren sommige aandelen periodiek dividend uit.
 • Aandelen hebben een hoog verwacht rendement (gemiddeld 7% per jaar), maar zijn ook risicovol. Als een bedrijf failliet gaat, ben je in principe al je geld kwijt.
 • Beginnen met beleggen in aandelen kan risicovol zijn. Daarom is het verstandig om altijd goed te spreiden over verschillende aandelen.

Obligaties

Obligaties zijn leningen die worden uitgegeven door overheden of bedrijven. Je leent je geld uit tegen een afgesproken rente en looptijd. Aan het einde van de looptijd krijg je je geld terug. De belangrijkste kenmerken van obligaties zijn:

 • Je maakt winst doordat je elk jaar rente ontvangt. Daarnaast kan de koers van een obligatie tussentijds stijgen.
 • Obligaties hebben een relatief laag verwacht rendement (gemiddeld 2% per jaar). Het risico is relatief laag. Als een land of bedrijf failliet gaat, krijg je als obligatiehouder vaak nog een deel van je geld terug.

ETF’s en Beleggingsfondsen

Een ETF of beleggingsfonds is een fonds waarin het geld van verschillende beleggers wordt samengebracht en belegd door experts. Van het geld dat beleggers inleggen, worden beleggingen zoals aandelen en obligaties aangekocht.

 • De koers van een ETF of beleggingsfonds stijgt als de koersen van de aandelen en obligaties die in het fonds zitten ook stijgen.
 • Een ETF of beleggingsfonds is vaak minder risicovol. Meestal wordt binnen het fonds gespreid belegd in honderden verschillende aandelen of obligaties.
 • Voor beginners zijn ETF’s en beleggingsfondsen een goede manier om te beginnen.

Stap 4: Voor welke termijn ga je beleggen?

Veel beginnende beleggers vragen zich af hoelang je moet beleggen. Eigenlijk is de vraag andersom: hoelang kun je beleggen?

Beleggen is alleen verstandig met geld dat je langere tijd niet nodig hebt. De reden hiervoor is dat beurskoersen schommelen. Je hebt tijd nodig om eventuele verliezen weer goed te maken.

Als je één dag gaat beleggen is de kans op een positief rendement ongeveer 50%. Maar hoe langer je belegt, hoe groter de kans op een positief rendement wordt. Om dit te verduidelijken hebben we de rendementen van de Amerikaanse aandelenbeurs tussen 1927 en 2019 geanalyseerd.

Uit deze analyse blijkt dat de kans dat de waarde van je beleggingen onder je inleg daalt, steeds kleiner wordt naarmate je langer belegt. De resultaten staan in onderstaande tabel.

Op basis van rendementen van de S&P 500 Net TR Index (USD) van 1927 tot 2019. Er is geen rekening gehouden met de kosten van beleggen.

Zoals je ziet is de kans op een positief rendement na 25 jaar vrijwel 100%. Absolute zekerheid heb je nooit, maar voor de langetermijnbelegger is het een goed vooruitzicht. Let op dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.

Stap 5: Begrijp de risico’s van beleggen

Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Daarom mag je op lange termijn ook een hoger rendement verwachten. 

Risico’s van beleggen

In de vorige stap vertelden we al dat een lange horizon belangrijk is. Onderstaande afbeelding laat dit nog eens goed zien. Dit is een fictief voorbeeld om het risico van verschillende beleggingen uit te leggen.

Let op, dit is een fictief voorbeeld. De waarde van je beleggings kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt je inleg verliezen.

Risicoprofiel

Omdat niet iedereen evenveel risico kan en wil lopen, werken de meeste vermogensbeheerders met risicoprofielen

Een risicoprofiel geeft een indicatie van het risico en verwachte rendement van je beleggingen. Meestal wordt een risicoprofiel gekenmerkt door een bepaalde verhouding tussen aandelen (hoog risico) en obligaties (laag risico).

Bij Axento hebben we vier verschillende risicoprofielen:

 • Defensief: een defensief risicoprofiel heeft als doel om het risico van beleggen zo klein mogelijk te houden. Vermogensbehoud is daarbij het hoofddoel. Een defensief risicoprofiel bestaat voor 70% uit obligaties en 30% uit aandelen. Lees hier meer over defensief beleggen.
 • Neutraal: een neutraal risicoprofiel bestaat voor de 45% uit obligaties en voor 55% uit aandelen. Zie dit risicoprofiel als een soort gemiddelde. Doordat de verhouding tussen aandelen en obligaties bijna gelijk is, heb je een evenwichtige balans tussen risicomijdende beleggingen en risicovollere beleggingen. Lees hier meer over neutraal beleggen.
 • Offensief: een offensief risicoprofiel is bedoeld voor beleggers die bereid zijn een hoog risico te lopen in ruil voor een hoog verwacht rendement. Het grootste gedeelte wordt in een offensief risicoprofiel belegd in aandelen (75%). De overige 25% wordt belegd in obligaties. Het offensieve risicoprofiel is geschikt voor beleggers die een hoog rendement nastreven. Lees hier meer over offensief beleggen.
 • Zeer offensief: een zeer offensief risicoprofiel gaat nog een stapje verder dan het offensieve risicoprofiel. In dit profiel zitten voor 95% aandelen en 5% obligaties. Dit profiel is geschikt wanneer je nog een lange beleggingshorizon hebt en bereid bent veel risico te nemen. Het verwachte rendement van dit profiel is ook het hoogste. Lees hier meer over zeer offensief beleggen.

In het document Risicoprofielen Axento en risico’s van beleggen lees je hier meer over.

Stap 6: Welk bedrag ga je inleggen?

Voordat je gaat beleggen is het dus belangrijk om te kijken naar je complete financiële plaatje. Wanneer je gaat beleggen is het verstandig om geld achter de hand te houden voor onvoorziene uitgaven. Dit noemen we een financiële buffer. Het is verstandig om alleen te beleggen met geld dat je langere tijd kunt missen.

Op de website van het Nibud kun je eenvoudig berekenen hoe hoog jouw financiële buffer moet zijn.

Eenmalige of periodiek

Als je naast je financiële buffer nog geld overhoudt, kun je met dit bedrag gaan beleggen. Je kunt daarnaast ook kiezen voor periodiek beleggen. Je legt dan bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag in. Dit heeft een aantal voordelen. Allereerst heeft periodiek beleggen een flink positief effect op je verwachte eindvermogen.

In dit voorbeeld gaan we uit van een initiële inleg van €15.000,-. Vervolgens berekenen we wat het effect is van een maandelijkse inleg van €100, €250 en €500. In de berekening gebruiken we een verwacht rendement van 5%.

Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Ook kun je met periodiek beleggen het instaprisico beperken. In de volgende stap gaan we hier dieper op in.

Doordat je met periodiek beleggen automatisch elke maand een vast bedrag inlegt, koop je je beleggingen tegen een gemiddelde koers aan. Hierdoor spreid je het risico van het instapmoment en hoef je je niet druk te maken over de actuele koersen. Onderstaande afbeelding verduidelijkt dit effect.

Stap 7: Wat is het beste instapmoment?

Wat is het beste instapmoment om te gaan beleggen? Veel mensen durven niet in te stappen omdat ze bang zijn dat de beurs gaat dalen als ze net zijn ingestapt. Staan de koersen niet te hoog? Moet ik wel instappen nu het onrustig is? Dit zijn veel gestelde vragen onder beleggers. 

Wil je hier meer over lezen? Download hier ons gratis E-book: Wat is het beste instapmoment?

Instappen bij onrust op de beurs?

Onrust op de beurs is voor veel mensen aanleiding om toch maar even niet in te stappen. Bij onrust kun je denken aan politieke ontwikkelingen, oorlog, natuurrampen of ziekte-uitbraken. Maar wist je dat onrust op de beurs ook voordelen met zich meebrengt? Beleggingen worden namelijk goedkoper. Je krijgt de kans om tegen een lagere koers in te stappen of bij te kopen.

Veel particuliere beleggers laten deze kans liggen. Men is vaak bang dat de koersen nog verder gaan dalen. Professionele beleggers maken juist wel gebruik van een koersdaling op de beurzen door goedkoop in te stappen of bij te kopen. Ook beroemde, grote beleggers weten dit. Een bekende uitspraak van Baron Rothschild luidt: "The time to buy, is when there's blood in the streets."

Stap 8: Begin en blijf rustig

Als je uiteindelijk bent gestart met beleggen is het belangrijk om rustig te blijven. Kijk niet dagelijks naar je portefeuille en de beurskoersen. Vooral als de beurzen dalen raken veel beginnende beleggers in paniek, ze hebben dan de neiging om alle beleggingen snel te verkopen.

Een gemiddeld rendement

Als belegger krijg je met goede en slechte beursjaren te maken. Maar als je goed gespreid belegt voor de lange termijn, houd je volgens verwachting een mooi gemiddeld rendement over. 

Onderstaande afbeelding toont alle jaarrendementen van de Amerikaanse S&P 500 over de afgelopen 90 jaar. Je ziet dat goede jaren zich steeds afwisselen met mindere jaren. Uiteindelijk komt er toch een gemiddeld rendement van 7% uit.

Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Houd je rustig bij beursdalingen

Als we kijken naar het verleden, zien we dat beursdalingen veel vaker terugkomen. En ook in de toekomst krijg je hier als belegger mee te maken. Juist doordat je als belegger aan koersschommelingen bent blootgesteld en risico durft te nemen, mag je op lange termijn een hoger rendement verwachten. Zonder risico namelijk geen rendement.

Op lange termijn is er groei

Op lange termijn zien we koersen over het algemeen stijgen, ondanks tussentijdse koersdalingen en zelfs na grote beurscrashes. In de afgelopen 30 jaar rendeerden Amerikaanse aandelen (S&P 500 Index) gemiddeld 9% per jaar. Maar zonder een paar flinke hobbels ging dat niet. Tijdens deze periode vonden onder andere de Aziëcrisis, Internetbubbel en de kredietcrisis plaats. 

Stap 9: Zet die stap en begin!

Het enige wat je nu nog moet doen is beginnen. Zet die stap, ga op zoek naar een geschikte vermogensbeheerder en start met beleggen!

Beleggen bij Axento

Axento vermogensbeheer is er voor iedereen die zijn geld wil laten beleggen voor een hoger rendement, zonder onverantwoorde risico’s. We combineren het gemak van online met een persoonlijke aanpak.

Wie zijn wij?

Axento is onderdeel van Care IS vermogensbeheer en gevestigd in Volendam. Axento is actief in heel Nederland. Samen beheert het team van Care IS en Axento ruim 400 miljoen euro voor meer dan 4.000 beleggers. Als kroon op het werk is Axento begin 2021 verkozen tot 'Beste Online Vermogensbeheerder van Nederland'!

Meer weten over Axento vermogensbeheer? Vraag gratis en vrijblijvend onze brochure aan.

Vragen? Wij helpen je graag!

Heb je vragen? Laat het ons weten. Ons beleggingsteam staat dagelijks van 08:30 tot 17:30 voor je klaar. Wij zijn te bereiken via 0299-796061 of info@axento.nl.

Direct een vraag stellen? Laat hiernaast je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.