Hoe veilig is het, beleggen bij Axento?

Geregistreerd en gecontroleerd

In Nederland mag niet iedereen zomaar financiële diensten aanbieden. Daarvoor is een vergunning vereist van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM controleert of vermogensbeheerders zich houden aan regels en wetten en of ze de klant goed informeren en adviseren. Axento heeft een volledige vergunning van de AFM voor het aanbieden van vermogensbeheer. Klik hier om de AFM-registratie van Axento te bekijken.

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het zogenaamde prudentiële toezicht. Dit betekent dat het controleert of vermogensbeheerders financieel gezond zijn en hun financiële verplichtingen kunnen nakomen. Meerdere keren per jaar beoordeelt DNB de financiële situatie van Axento als onderneming. Tevens zijn de bestuurders van Axento getoetst door De Nederlandsche Bank.

Wat als Axento failliet gaat?

In een situatie waarin Axento als bedrijf in de problemen komt of zelfs failliet zou gaan, heeft dit geen invloed op het geld dat je als belegger bij Axento hebt ondergebracht. Je beleggingen zijn namelijk ondergebracht op een beleggingsrekening bij een depotbank (Saxo Bank) op jouw eigen naam. Dit betekent dat Axento nooit aanspraak zou kunnen maken op je beleggingen.

Wat als de depotbank failliet gaat?

Ook als de depotbank (Saxo Bank) in zwaar weer komt, heeft dit geen gevolgen voor je beleggingen. Je beleggingen vallen namelijk onder de beschermende werking van de Wet giraal effectenverkeer (WGE) of zijn ondergebracht in een zogenaamd Bewaarbedrijf. Axento en Saxo kunnen hierdoor nooit aanspraak maken op jouw beleggingen. Het geldsaldo op je beleggingsrekening valt onder het reguliere depositogarantiestelsel.

Wat als Axento failliet gaat?
Wat als Axento failliet gaat?

Kan Axento zomaar aan mijn geld komen?

Nee, dat kan niet. Axento mag zelf geen geld van klanten in bewaring nemen. Daarom openen wij een rekening op je eigen naam bij een depotbank. Wij werken hiervoor samen met Saxo Bank. Axento heeft het recht om je vermogen op die beleggingsrekening te beheren. Geld wegboeken kan ook niet zomaar. Gelden kunnen alleen worden teruggeboekt naar jouw eigen betaalrekening die aan je beleggingsrekening is gekoppeld.

Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI)

Axento is vrijwillig aangesloten bij Stichting DSI. De stichting streeft - net zoals Axento - naar een financiële sector waarin consumenten, ondernemers en financiële instellingen vertrouwd zaken kunnen doen. Alle medewerkers van Axento zijn door DSI gescreend. Zij voldoen dus aan strenge eisen op het gebied van deskundigheid, integriteit en werkervaring. Verder volgen onze medewerkers permanente scholing en onderschrijven de DSI-gedragscode.

Axento gaat verder

Om onze objectiviteit, onafhankelijkheid en integriteit te waarborgen zijn wij aangesloten bij verschillende organisaties en belangenverenigingen. Naast onze vrijwillige registratie bij het Dutch Securities Institute (DSI) zijn wij aangesloten bij de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (VV&A) en de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Aangesloten bij Kifid

Kifid is het deskundige, toegankelijke en onafhankelijke klachtenloket voor mensen met een klacht over een financieel product of dienst van de bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener. Uitspraken van Kifid achten wij bindend. Dit betekent dat zowel Axento als jijzelf zich aan de uitspraak van de Geschillencommissie of Commissie van Beroep moet houden. Tot op heden hebben wij nog nooit een officiële klacht ontvangen en zijn wij nog nooit betrokken geweest bij een uitspraak van Kifid.

VV & A   DSI   Kifid

Vergunning van de AFM

Axento heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële markten.

Financieel toezicht DNB

Axento staat onder financieel toezicht van De Nederlandsche Bank.

Beleggingsrekening op je eigen naam

Bij een eventueel faillissement zijn je beleggingen altijd veilig.

Onze medewerkers zijn gescreend

Onze medewerkers zijn onafhankelijk gescreend door Stichting DSI.

Toetsing van het bestuur

De bestuurders van Axento zijn getoetst door De Nederlandsche Bank.

Aangesloten bij Kifid

Axento is vrijwillig aangesloten bij Klachteninstituut Kifid.

Meer dan 4.000 beleggers
gingen je voor

Iedere dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Axento. Ontvang onze brochure of open vandaag nog een rekening en laat je geld professioneel beleggen. Eenvoudig en zonder gedoe.