Privacy- en cookieverklaring

Dit privacy- en cookiebeleid geldt voor zowel klanten als alle bezoekers van de website en iedereen die interesse heeft getoond in de dienstverlening van Axento vermogensbeheer, handelsnaam van Care Investment Services B.V. (hierna: Axento).


Uw privacy is voor Axento van groot belang. U mag erop vertrouwen dat wij op zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens en ons houden aan de wet. Als u onze website bezoekt, dan bewaart en gebruikt Axento een aantal van uw persoonsgegevens. Ook verzamelt Axento informatie over het gebruik van de website. In dit privacy- en cookiebeleid leggen wij uit hoe wij met uw (persoons)gegevens omgaan. Indien u vragen heeft over het privacy- en cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen.

 

Privacy en persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets zeggen over u, bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum of het IP-adres van uw computer. Axento kan ook vragen om persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het gebruik van onze dienstverlening of bij het invullen van een formulier op onze website.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Alles wat met persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. Onder verwerken wordt verstaan het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens. Axento verwerkt uw persoonsgegevens als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

 • Overeenkomst: voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst (vermogensbeheerovereenkomst) hebben wij uw persoonsgegevens nodig.
 • Wettelijke verplichting: om aan diverse wettelijke verplichtingen te voldoen (o.a. wft, fiscaal, wwft) moeten wij persoonsgegevens van u vastleggen.
 • Gerechtvaardigd belang: een voorbeeld hiervan is informatie over ons product, tips en overige (marketing) informatie.

 

Waarvoor worden persoonsgegevens gebruikt

Persoonsgegevens worden door Axento alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden. Axento gebruikt uw persoonsgegevens om de organisatie en dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. Hierbij horen de volgende doelen:

 • Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten;
 • Het voldoen aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke verplichtingen.


Verstrekking persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als dit wettelijk wordt voorgeschreven. Axento werkt samen met andere bedrijven om onze dienstverlening te verbeteren. In een aantal gevallen besteden wij activiteiten uit (bijvoorbeeld IT beveiliging). Wij kiezen deze bedrijven zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij blijven verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. In het geval wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld in het geval van het vermoeden van fraude) zullen wij dat doen.

 

Social Media

Axento maakt gebruik van social media kanalen zoals Facebook en LinkedIn. Via deze kanalen kunnen wij persoonsgegevens vastleggen. Uiteraard gaan wij hier zorgvuldig mee om.

 

Reviews

Axento vermogensbeheer kan telefonisch of per e-mail contact met u opnemen om u te vragen diensten die u van ons afneemt te beoordelen zodat we uw feedback kunnen verzamelen en onze service kunnen verbeteren. We maken gebruik van een extern bedrijf, Trustpilot A/S (‘Trustpilot’), om uw feedback te verzamelen. Dit houdt in dat we voor dit doel uw naam en e-mailadres doorgeven aan Trustpilot. Wilt u meer weten over hoe Trustpilot uw gegevens verwerkt, dan vindt u hier het Privacybeleid van het bedrijf.

 

Cookies en cookie-achtige technieken

Axento maakt gebruik van cookies en cookie-achtige technieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kan Axento haar website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website bezoekt. Cookies nemen geen persoonlijke gegevens over, ze onthouden alleen voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag. De belangrijkste functie van cookies is dan ook om de ene bezoeker van de andere te onderscheiden. Axento maakt gebruikt van de volgende cookies:

 

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Voorbeelden hiervan zijn paginanavigatie en beeldschermoptimalisatie.

 

Analytische cookies

Analytische cookies helpen ons, met hulp van derden, te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze gegevens proberen we onze website te verbeteren. Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld om het aantal bezoekers te meten, hoe lang het bezoek duurt en welke pagina’s van onze website worden bezocht.

 

Marketing cookies

Marketing cookies worden geplaatst op onze website. Ook derde partijen kunnen marketing cookies via onze website plaatsen. Wij plaatsen ook marketingcookies via websites van derden. De informatie uit deze cookies kan met elkaar gecombineerd worden. Marketing cookies maken het voor ons onder andere mogelijk om bij te houden welke advertenties u te zien krijgt, hoe vaak u deze al gezien heeft en of u op de advertenties klikt.

 

Cookies van derden

Via onze website kunnen ook cookies van derden geplaatst worden. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

 

Cookies verwijderen

De meeste cookies verlopen na een bepaalde periode. U kunt er echter ook voor kiezen om de cookies handmatig via uw internetbrowser te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw internetbrowser.
Als u niet wilt dat cookies op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen kunt u de browserinstellingen aanpassen. U krijgt dan een waarschuwing voordat cookies worden geplaatst. Hiervoor kunt u ook de handleiding van uw internetbrowser raadplegen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens is voor u en ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij investeren in onze systemen, procedures en mensen;
 • Wij zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van uw persoonsgegevens;
 • Wij trainen onze mensen om veilig om te gaan met uw persoonsgegevens.

 
Uw overige rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • Uitleg krijgen over wat we met uw persoonsgegevens doen;
 • Corrigeren van fouten in uw persoonsgegevens;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens;
 • Opvragen van uw persoonsgegevens.

 
Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

Wijzigingen in dit beleid 

Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en gebruiken. In dat geval wordt dit beleid aangepast en informeren wij u daarover op onze website.

 

Klachten of onduidelijkheden

Als u vragen heeft over dit beleid, of als u vindt dat wij niet juist met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u altijd contact met ons opnemen. Mocht u vervolgens niet tevreden zijn met ons antwoord dan kunt u een klacht indienen, zie hiervoor onze klachtenprocedure op de website. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

Onze contactgegevens
Axento vermogensbeheer
Mgr. C. Veermanlaan 1G
1131 KB Volendam
0299 79 60 61
info@axento.nl