Historische ontwikkeling van de AEX

Historische ontwikkeling van de AEX

De AEX wordt vaak gezien als een graadmeter van de Nederlandse economie. Het is de belangrijkste index van ons land en bevat de 25 grootste Nederlandse aandelen

Hierdoor is de AEX dé index waarnaar wordt gekeken en verwezen om de financiële situatie van het land aan te duiden. Reden genoeg om eens wat dieper in de historie en de ontwikkeling van de AEX te duiken. 

Alles weten over de AEX

Klik hier voor alle informatie en andere artikelen over dit onderwerp.

Het ontstaan van de AEX

De AEX is opgericht op 4 maart 1983. Toen heette de index nog de European Options Exchange (EOE). Deze naam komt voort uit het feit dat de index is ontstaan om optiehandel in Nederland te stimuleren. 

Het idee voor handel in opties was overgewaaid uit Amerika. Echter, doordat de Amsterdamse effectenbeurs toentertijd maar twee keer per dag werd berekend, was optiehandel nauwelijks mogelijk. Daarom werd de EOE in het leven geroepen. Deze index werd continu berekend, waardoor handelen in opties mogelijk werd.

In 1994 fuseerden de Amsterdamse effectenbeurs en de optiebeurs tot Amsterdam Exchanges. Sindsdien heet de index de Amsterdam Exchange Index, AEX. Toen de index werd opgericht bestond deze uit maar 13 bedrijven. Dit is later uitgebreid en sinds 1990 bestaat de index uit 25 bedrijven.

Hoe is de AEX opgebouwd?

De AEX is opgebouwd uit de 25 bedrijven met de hoogste verhandelbaarheid op de beurs. Binnen de index wordt de weging van de bedrijven gebaseerd op de marktkapitalisatie. Elk kwartaal wordt de samenstelling van de AEX en de weging van de bedrijven opnieuw geëvalueerd. Elk jaar in maart vindt de belangrijkste herziening plaats.

Dan kan de opbouw en de weging van de index veranderen. Binnen de AEX kunnen bedrijven een maximale weging van 15% krijgen. Dit is om verdere overweging te voorkomen. 

In juli 2021 bestaat de AEX uit de volgende bedrijven:

AEX Bedrijven Sector Gewicht (%)
Adyen Betalingsverwerking 6,90
Aegon Bank- en verzekeringswezen 0,81
Ahold Delhaize Detailhandel 3,40
Akzo Nobel Chemie- en biotechnologie 2,58
Arcelor Mittal Ruwe materialen 2,41
ASM International Productietechnologie 1,70
ASML Holding Productietechnologie 17,62
ASR Nederland Verzekeringsmaatschappij 0,57
BE Semiconductor Halfgeleiders 0,66
DSM Chemie- en biotechnologie 3,71
Heineken Drank- en voedselindustrie 3,06
IMCD Chemie- en biotechnologie 0,99
ING Group Bank- en verzekeringswezen 5,64
Just Eat Takeaway Horeca 1,35
KPN Telecommunicatie 1,15
NN Group Bank- en verzekeringswezen 1,45
Philips Industriële goederen en diensten 4,94
Prosus Digitale diensten 4,35
Randstad NV Industriële goederen en diensten 1,08
RELX Media diensten 5,78
Royal Dutch Shell Olie en gas 10,15
Signify NV Bouwmaterialen 0,89
Unibail-Rodamco Vastgoed 1,12
Unilever Consumentengoederen 14,76
Wolters Kluwer Media diensten 2,94
Euronext (medio 2021)

Hoe wordt de koers van de AEX berekend?

De koers van de AEX wordt elke vijftien seconden berekend, gedurende de hele handelsdag. De koers wordt berekend uit het gewogen gemiddelde van de koersen van de aandelen in de index. De AEX koers is dus afhankelijk van de koers van elk individueel aandeel in de index én van hoe zwaar deze meewegen. Hoe wordt de koers van de AEX berekend?Bron: Euronext.nl

Voor elk aandeel wordt de laatst bekende prijs vermenigvuldigd met zijn weging. Door dit voor alle aandelen bij elkaar op te tellen, wordt de koers van de gehele AEX berekend. 

Koershistorie AEX

De AEX heeft sinds zijn oprichting grote schommelingen doorgemaakt. In 1983 begon het fonds op 100 punten, gebaseerd op de gulden. Met de komst van de euro werd de koers omgerekend naar euro-punten. Het hoogste punt dat de AEX tot nog toe heeft bereikt was 703,18 punten in het jaar 2000. 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Zoals je kunt zien, beweegt de koers van de AEX index zich niet in een rechte lijn. Periodes van groei worden afgewisseld door dalingen. Daar is niets geks aan, de tussentijdse schommelingen horen nu eenmaal bij beleggen. 

De AEX en dividend

In de AEX zijn zowel aandelen die geen dividend uitkeren, als dividendaandelen opgenomen. Voorbeelden van dividendaandelen in de AEX zijn ABN Amro, Randstad en Aegon. 

Het dividend dat door alle aandelen in totaal wordt uitgekeerd, vormt het dividendrendement van de AEX. 

De AEX is een prijsindex. Dat houdt in, dat het dividend uit de AEX niet automatisch wordt herbelegd. Daardoor wordt het dividend niet in de index meegenomen. Dit levert een groot verschil op.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Zoals je kunt zien, zou de koers van de AEX een stuk hoger liggen wanneer het dividend automatisch zou worden herbelegd en meegenomen in de koers. 

Het is dan ook een misverstand dat de koers van de AEX nooit meer boven zijn hoogtepunt van het jaar 2000 is uitgekomen. Veel mensen gaan er vanuit dat dit de hoogste stand van de AEX ooit was. Neem je het dividend mee in de koers, dan ligt de koers wel degelijk een stuk hoger dan in 2000. 

Indices als de DAX of de S&,P 500 zijn wel herbeleggingsindices. In deze indices wordt het dividend wel herbelegd en meegenomen in de koers. Hierdoor kan het lijken alsof deze koersen veel hoger zijn dan de AEX. 

Belangrijke crisissen in de historie van de AEX

Zoals je in bovenstaande grafiek kunt zien, heeft de AEX een aantal sterke schommelingen gekend. We bespreken een aantal van de belangrijkste crisissen die de oorzaak waren van dalende koersen. 

Internetbubbel

We zien een sterke stijging in de koers van de index vanaf 1995. Vijf jaar later, in het jaar 2000, daalt de koers plotseling sterk. 

Deze beurskracht hangt samen met de internetbubbel. Eind jaren ‘90 groeide de technologie- en internetsector sterk. Veel internetbedrijfjes werden opgericht en het internet beloofde veel voor de toekomst. Hierdoor waren aandelenkoersen sterk opgelopen, waardoor ze de werkelijke waarde overstegen.

In 2000 knapte deze bubbel. Aandelen verloren (een deel van) hun waarde. De AEX koers daalde dan ook sterk. 

Kredietcrisis

In 2007 zien we opnieuw een sterke daling in de AEX koers. Deze daling ontstond door kredietcrisis

Door het omvallen van de Lehman Brothers bank in Amerika kwam de kredietcrisis aan het licht. Beleggers verkochten toen in paniek hun aandelen, waardoor koersen kelderden. De economische recessie die volgde heeft nog lang aangehouden. 

Coronacrisis

Na de crisis van 2007/2008 is de AEX koers langzaamaan gestegen. In 2018 en 2019 maakte de koers zelfs een grote groei door. Afgelopen maart daalde de koers toch weer. Deze beurscrisis was het gevolg van het uitbreken van het coronavirus

Het gemiddelde rendement van de AEX

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

In de grafiek hierboven is het rendement van de AEX per jaar weergegeven. Zoals je ziet verschillen de rendementen nogal van jaar tot jaar. Sinds het ontstaan van de AEX is het rendement in 9 jaren negatief geweest en in 28 jaren positief. Gemiddeld genomen heeft de AEX een rendement van 10,4% per jaar opgeleverd. 

Let wel, dat de rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst bieden. 

Beleggen in de AEX of niet?

Beleggen in de AEX kent zowel voor- als nadelen. We zullen ze hier aan je uitleggen.

Voordeel van beleggen in de AEX

Je kunt beleggen in de AEX door in een fonds of ETF te beleggen die de AEX volgt. Het is een vorm van indexbeleggen

Het voordeel van deze passieve manier van beleggen is, dat je er weinig voor hoeft te doen. Je belegt in een fonds en de fondsbeheerder doet de rest. Je hoeft je dus niet bezig te houden met het aan- en verkopen van individuele aandelen of met het bijhouden van de koers. 

Nadeel van beleggen in de AEX

Het belangrijke nadeel van beleggen in de AEX is het gebrek aan spreiding. De index bevat maar 25 bedrijven. Daarbij komt dat de grootste bedrijven in de index, een onevenredig grote weging hebben. Daardoor zit een groot deel van je belegde vermogen in dit kleine aantal bedrijven. 

Onvoldoende spreiding brengt een hoger risico met zich mee. De kans is groter dat je veel vermogen verliest wanneer je in vijfentwintig aandelen belegt, dan wanneer je in tweehonderdvijftig aandelen belegt. Daarom is het misschien niet verstandig om al je vermogen in de AEX te beleggen. 

Deze publicatie betreft een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en mag nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Voor de juistheid en de volledigheid van de informatie in deze publicatie kunnen wij niet instaan. Elke belegging in financiële instrumenten brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw inleg verliezen.

Vragen? Wij helpen je graag!

Heb je vragen? Laat het ons weten. Ons beleggingsteam staat dagelijks van 08:30 tot 17:30 voor je klaar. Wij zijn te bereiken via 0299-796061 of info@axento.nl.

Direct een vraag stellen? Laat hiernaast je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.