Hoe beoordeel je een bedrijf op duurzaamheid?

Hoe beoordeel je een bedrijf op duurzaamheid?

Het hoofddoel van beleggen is een mooi rendement behalen. Wat tegenwoordig ook niet geheel onbelangrijk is, is duurzaamheid. We willen natuurlijk positieve bijdrage leveren aan de wereld. 

Duurzaamheid, sustainability, milieu; het zijn termen die je tegenwoordig steeds vaker hoort. Niet alleen op het nieuws, maar ook op de beurs. Bedrijven gaan steeds bewuster om met duurzaamheid. Dit doen zij op verschillende manieren en het ene bedrijf is duurzamer dan het andere.

Alles weten over duurzaam beleggen

Klik hier voor alle informatie en andere artikelen over dit onderwerp.

Wat betekent duurzaamheid?

Wat is duurzaam beleggen eigenlijk? Bij duurzaam beleggen wordt naast financieel rendement ook een positief effect op mens, milieu en maatschappij nagestreefd. 

Hierbij wordt gelet op de wereld om ons heen. Je kunt hierbij denken aan klimaatverandering, het waarborgen van mensenrechten, co2-uitstoot en goede arbeidsomstandigheden. 

Lees voor een uitgebreide uitleg over duurzaam beleggen ons artikel: Wat is duurzaam beleggen?

De 3 p´s van duurzaamheid

Duurzaam ondernemen wordt tegenwoordig steeds belangrijker. Duurzaamheid kan over verschillende aspecten gaan, zo kan een bedrijf zich bezighouden met co2-uitstoot maar ook met het bestrijden van kinderarbeid. Ook kunnen bedrijven de diversiteit binnen het bestuur bevorderen. Deskundigen op gebied van duurzaamheid spreken hier van de 3 P’s: People, Planet en Profit. 

People

Met people worden mensen binnen een bedrijf bedoeld, maar ook de mensen erbuiten. Hier wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de arbeidsomstandigheden van werknemers en de diversiteit binnen het bedrijf.

Het gaat ook verder dan het personeel bij het bedrijf: denk hierbij aan het voorkomen van kinderarbeid en het eerlijk betalen van boeren. Ook stellen bedrijven zich verantwoordelijk voor een goede gang van zaken met leveranciers, werknemers in deze keten en klanten. 

Planet

Wij mensen zijn verantwoordelijk voor onze planeet. De tweede P staat dan ook voor planet. Bij deze P gaat de aandacht naar het milieu. Denk hierbij aan het verminderen van co2-uitstoot of het voorkomen van ontbossing. Om dit te verwezenlijken gaan bedrijven bijvoorbeeld op zoek naar manieren om te recyclen.

Profit

De derde p staat voor profit, oftewel de winst van een bedrijf. Dit kan over financiële winst gaan, maar ook over het winnen van kennis en de infrastructuur van het bedrijf. 

Winst wordt meestal niet direct aan duurzaamheid gekoppeld, maar winst is nodig voor het bedrijf om te kunnen bestaan. Daarnaast kan met winst verder worden geïnnoveerd om het bedrijf verder te verduurzamen.

Hoe beoordeel je duurzaamheid?

Hoe weet je dan hoe duurzaam de bedrijven binnen een ETF of beleggingsfonds zijn? Door de hieronder beschreven meest voorkomende methodes te gebruiken. We bespreken de methoden van lichtgroen tot impact beleggen.

Uitsluiten

De meest simpele methode om duurzaam te beleggen is het uitsluiten van niet-duurzame sectoren. Bedrijven die niet aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoen, worden uitgesluiten uit de portefeuille

Dit is een simpele en effectieve methode van duurzaam beleggen, maar is volgens sommige beleggers niet onderscheidend genoeg.

Beste jongetje van de klas (best-in-class)

Beleggingsfondsen en ETF’s die nog een stapje verder gaan gebruiken de best in class-methode. Dit is een meer verfijnde manier van duurzaam beleggen.

Bij deze methode worden sectoren niet volledig uitgesloten, maar wordt per sector gezocht naar de meest duurzame bedrijven. Deze methode wordt ook wel positieve screening genoemd. 

Er wordt per sector gekeken naar de best presterende bedrijven op gebied van duurzaamheid, waardoor wordt voorkomen dat men appels met peren gaat vergelijken: een bedrijf dat zonnepanelen produceert is uiteraard duurzamer dan een olieproducent, maar deze twee vergelijken heeft weinig zin.

Bij de best-in-class methode wordt dus gekeken naar welke bedrijven binnen bijvoorbeeld de oliesector het meeste aan duurzaamheid doen.

Themafondsen

Thema beleggen is in principe een algemene beleggingsvorm. Toch vallen een aantal duurzaamheidsstrategieën ook onder thema beleggen. Wanneer je deze methode gebruikt, ga je specifiek op zoek naar bedrijven die oplossingen bieden voor problemen zoals voedseltekort, klimaatverandering en armoede.  

Bedrijven kunnen zich bijvoorbeeld bezighouden met biologische akkerbouw, het beschikbaar stellen van microkrediet of duurzame energie. Dit zijn methodes om vervuiling tegen te gaan.

Impact beleggen

De meest groene methode van allemaal is impact beleggen. Impact beleggen is het investeren in bedrijven die een meetbaar positieve bijdrage leveren aan het milieu. Impact beleggen gaat nog een stapje verder dan uitsluiting, best in class-methode en thema beleggen: het voornaamste doel is niet meer het behalen van rendement, maar investeren in duurzame projecten. 

Het rendement bij deze methode is afhankelijk van de positieve duurzame impact op het bedrijf. Als je belegt in een aandeel van zo’n bedrijf lever je een duurzame bijdrage, maar moet je accepteren dat het verwachte rendement lager is. 

Bedrijven die hierbij toebehoren zijn bijvoorbeeld bedrijven die werken aan duurzame energieoplossingen of projecten voor school-ziekenhuis opbouw in ontwikkelingslanden.

Maatstaven voor duurzaamheid

Er zijn verschillende manieren om te bepalen hoe duurzaam een bedrijf is. Hieronder bespreken we hoe je duurzame bedrijven kunt herkennen.

ESG-criteria

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Dit zijn niet-financiële kenmerken die door belegger worden gebruikt om bedrijven op duurzaamheid te beoordelen. Door middel van de ESG-score kun je kijken hoe duurzaam een bedrijf is.

Lees voor een uitgebreide uitleg over de ESG-criteria ons artikel: Wat is ESG beleggen en hoe werkt het?

SDG

De Sustainable Development Goals zijn duurzaamheidsdoelen die in 2015 zijn opgezet door de Verenigde Naties. Dit moet bijdragen aan een duurzamere wereld. Als belegger kun je kijken of bedrijven meewerken aan het verwezenlijken van deze doelen. 

Lees in onze blog: Wat zijn Sustainable Development Goals en hoe kun je er als belegger aan bijdragen? alles over deze duurzaamheidsdoelen. 

SFDR

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) zorgt voor meer transparantie op het gebied van duurzaamheid risico's op de financiële markt. 

Aan de hand van de bedrijven die in een beleggingsfonds of ETF zitten, krijgen deze een label. Dit kan zijn:

  • Artikel 6: dit is het label dat elke fondsaanbieder krijgt: aanbieders zijn verplicht om duidelijk te maken hoeveel risico’s op duurzaamheidsgebied meewegen in het selectieproces van beleggingen.
  • Artikel 8: bij dit label worden duurzaamheidsproducten gepromoot. De kenmerken die worden gepromoot moeten bindend zijn in het beleggingsbeleid.
  • Artikel 8+: dit label is voor fondsen die (nog) niet duurzaam genoeg zijn voor een artikel 9 label, maar wel ambitie hebben om groener te zijn dan een gemiddeld artikel 8 product.
  • Artikel 9: dit is het meest duurzame label. Hier wordt daadwerkelijk een bijdrage geleverd aan milieu- en/of sociale doelstellingen en die geen schade toebrengt aan andere doelstellingen. Hierbij wordt ook minimaal voldaan aan good governance standaarden. 

Duurzaam beleggen bij Axento

Bij Axento beleggen we in beleggingsfondsen en ETF’s die rekening houden met duurzaamheid. Op die manier spreiden we het vermogen van onze klanten veilig over duizenden verschillende aandelen en obligaties

Al onze geselecteerde fondsen houden rekening met ESG kenmerken en vrijwel alle fondsen waarin wij beleggen hebben een zogenaamd artikel 8 label. Bij Axento beleggen we je vermogen dus goed gespreid in producten die rekening houden met duurzaamheidscriteria. 

Wil je meer weten over beleggen bij Axento vermogensbeheer? Vraag dan hieronder onze brochure aan.

Vragen? Wij helpen je graag!

Heb je vragen? Laat het ons weten. Ons beleggingsteam staat dagelijks van 08:30 tot 17:30 voor je klaar. Wij zijn te bereiken via 0299-796061 of info@axento.nl.

Direct een vraag stellen? Laat hiernaast je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.