Duurzaam beleggen en de SFDR-wetgeving

Duurzaam beleggen en de SFDR-wetgeving

De meeste beleggers hebben vast al eens de termen duurzaam beleggen, Sustainable Development Goals en ESG-criteria voorbij zien komen. Duurzaamheid wordt namelijk steeds belangrijker, ook in de beleggingswereld. 

Een andere term die sinds maart 2021 de regelgeving omtrent duurzaamheid in de financiële wereld moet verbeteren, is SFDR. In deze blog leggen we er alles over uit en bespreken we hoe je hier als belegger naar kunt kijken.

Alles weten over duurzaam beleggen

Klik hier voor alle informatie en andere artikelen over dit onderwerp.

Wat is de SFDR?

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) bouwt voort op de Sustainable Development Goals die door de Verenigde Naties in het leven zijn geroepen. Dit zijn 17 doelen die in 2015 zijn opgesteld om de wereld een betere plek te maken vóór 2030. Lees daar alles over in onze blog: Wat zijn Sustainable Development Goals en hoe kun je er als belegger aan bijdragen? 

De SFDR wetgeving bouwt hier dus op voort. Met de SFDR moeten instellingen binnen de financiële sector beleggers meer informatie geven over de duurzaamheid van de producten. Daarnaast is de SFDR bedoeld om partijen in de financiële markt te stimuleren hun beleggingsbeslissingen te verduurzamen en dit naar voren te laten komen in het beleggingsbeleid. 

De SFDR is op alle deelnemers van de financiële markt van toepassing, bijvoorbeeld banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en levensverzekeraars.

Wat zijn de minimale verplichtingen volgens de SFDR?

Sinds begin 2021 gelden een aantal SFDR-eisen waaraan een onderneming moet voldoen volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze eisen zijn als volgt:

  • Ondernemingen moeten uitleggen hoe duurzaamheidsrisico’s worden geïntegreerd in beleggingsbeslissingen.
  • Ondernemingen moeten het aangeven als zij niet op eventuele negatieve gevolgen op duurzaamheidsfactoren letten.
  • Ondernemingen moeten zich per product uitlaten over de financiële effecten van duurzaamheidsrisico’s (indien de risico’s volgens de onderneming niet relevant zijn, moet dit worden onderbouwd. Wanneer de onderneming aangeeft dit wel relevant te achten, moeten de effecten van deze risico’s worden beschreven).
  • Ondernemingen moeten uitleggen hoe het beloningsbeleid overeenstemt met de manier waarop duurzaamheidsrisico’s worden geïntegreerd in beleggingsbeslissingen. 

Als een onderneming enkel aan deze eisen voldoet, krijgt een onderneming een ‘grijs’ label. 

Wat zijn duurzaamheidsrisico’s?

In de bovengenoemde punten gaat het een aantal keer over duurzaamheidsrisico’s. Dat klinkt misschien als een onduidelijke term. Duurzaamheidsrisico’s zijn risico’s waarbij een gebeurtenis op duurzaamheidsgebied ertoe leidt dat een belegging in waarde afneemt. Dit is het risico dat het bedrijf waarin je belegt bijvoorbeeld slecht in het nieuws komt, waardoor de waarde van je belegging daalt.

Een begrip dat erop lijkt, maar precies het tegenovergestelde betekent, is ‘ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren’. Hierbij heeft de belegging zelf negatieve effecten op duurzaamheid. Dit is bijvoorbeeld wanneer je belegt in een bedrijf dat aan kinderarbeid doet.

Welke labels zijn er?

Er zijn drie officiële labels om de duurzaamheid van een product te meten. Daarnaast is er nog een extra categorie toegevoegd voor producten die net niet aan alle eisen van het meest duurzame label voldoen. Hieronder worden ze allemaal besproken.

Artikel 6

Producten die enkel aan de wettelijke eisen voldoen, krijgen een artikel 6 label. Beleggingen met dit label worden als ‘grijs’ gekwalificeerd. Je kunt als onderneming op twee manieren ‘grijs’ zijn:

  • In de producten die de onderneming aanbiedt;
  • Wanneer de onderneming ervoor kiest om de negatieve gevolgen van beleggingen op duurzaamheid niet mee te nemen bij beleggingsbeslissingen.

Artikel 8

Een product met een artikel 8 label promoot duurzaamheid en moet deze claims ook bindend in het beleggingsbeleid doorvoeren. Elke duurzaamheidsclaim binnen het product (inclusief productnamen als ‘duurzaam’ en ‘ESG’) moet dus worden toegelicht. 

Artikel 8+

Dit label is voor producten die hetzelfde zijn als artikel 8, maar wel duurzame beleggingen bevatten. Het is geen officiële categorie, deze producten zijn nog steeds een artikel 8 label.  

Artikel 9

Artikel 9 producten mogen enkel uit duurzame beleggingen bestaan. Er moet een daadwerkelijke bijdrage geleverd worden aan een sociale- of milieudoelstelling en er mag geen schade worden toegebracht aan andere sociale- of milieudoelstellingen. Duurzaamheid moet dus echt het doel van dit product zijn. 

Hoe weet ik als belegger welk label een fonds heeft?

Alle beleggingsfondsen en ETF’s hebben dus één van deze drie officiële labels (fondsen die dus een artikel 8+ hebben, krijgen officieel gewoon een artikel 8 label).  Als belegger kun je dit gemakkelijk vinden door de ISIN code van het fonds op te zoeken. Op de website van de fondsverstrekker komt dan al gauw het SFDR label naar voren.

Bij Axento kun je op onze documentenpagina vinden welke labels onze beleggingen hebben: Informatie beleggingstitels Axento

Duurzaam beleggen bij Axento vermogensbeheer

Bij Axento beleggen we in beleggingsfondsen en ETF’s die rekening houden met duurzaamheidskenmerken. Op die manier spreiden we het vermogen van onze klanten veilig over duizenden verschillende aandelen en obligaties

Al onze geselecteerde fondsen houden rekening met ESG kenmerken. Bij Axento beleggen we dus duurzaam.

Vrijwel alle fondsen waarin wij beleggen hebben een zogenaamd artikel 8 of artikel 9 label. Dit label is onderdeel van een nieuwe regelgeving over duurzaam beleggen. Het betekent dat deze fondsen actief proberen milieu- of sociale kenmerken bij bedrijven te bevorderen. 

Wil je meer weten over beleggen bij Axento vermogensbeheer? Vraag dan hieronder onze brochure aan of neem vrijblijvend contact met ons op.

Vragen? Wij helpen je graag!

Heb je vragen? Laat het ons weten. Ons beleggingsteam staat dagelijks van 08:30 tot 17:30 voor je klaar. Wij zijn te bereiken via 0299-796061 of info@axento.nl.

Direct een vraag stellen? Laat hiernaast je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.