Hoe zorgt deflatie voor een recessie?

100 dollarbiljet met een rode dalende pijl erdoorheen

Een recessie is een achteruitgang van de economie. Een recessie kan verschillende oorzaken hebben, waaronder deflatie. In deze blog leggen we uit hoe deflatie een recessie kan veroorzaken

Meer weten over de economie?

Klik hier voor meer informatie over economische termen met betrekking tot beleggen.

Wat is een recessie?

De betekenis van recessie is letterlijk “achteruitgang” of “teruggang”. Een economische recessie houdt in dat de economische groei voor minimaal twee opeenvolgende kwartalen negatief is. 

De economische groei wordt weergegeven met behulp van het BBP, het Bruto Binnenlands Product. Dit is de waarde van alle goederen en diensten die in een land zijn geproduceerd in een bepaalde periode. Wanneer dit BBP dus twee achtereenvolgende kwartalen een negatieve groei laat zien, spreken we van een recessie.

Wat is deflatie?

Deflatie houdt in dat prijzen dalen. Hiermee worden niet de individuele prijzen bedoeld, maar het gemiddelde van alle prijzen. We zeggen ook wel dat het algemene prijsniveau over een bepaalde periode daalt bij deflatie. 

Een langdurige periode van deflatie komt zelden voor. De norm is namelijk een lichte, stabiele inflatie. Dit wordt door de Europese Centrale Bank nagestreefd.

Deflatie en recessie

Doordat bij een deflatie aankopen worden uitgesteld, zal er een versterking komen van een economische crisis. Dat is niet goed voor de economie en het kan vele mensen in een negatieve sleur brengen. De Europese Centrale Bank streeft naar een inflatie van zo’n 2% per jaar.

Als de inflatie lager wordt dan 2% is er kans op deflatie en dat willen zij voorkomen

Deflatie en recessie zijn termen die worden gebruikt als het wat minder gaat met de economie. Als er bijvoorbeeld een lage vraag is of een hogere werkloosheid

Deflatie is een gevolg van een lage geldhoeveelheid in de economie. Er zijn dan niet genoeg middelen om de vraag en aanbod te creëren die passen bij het aanbod niveau op dat moment. 

Als er deflatie plaatsvindt kan de prijs van een product of dienst in een korte periode wel een stuk lager worden. Hierdoor zullen mensen wachten met besteden. Door het uitstellen van bestedingen zal de economische activiteit dalen, bedrijven zullen een mindere omzet draaien en het verlaagt de productie. Hierdoor zal een recessie ontstaan. 

Maatregelen 

Als er sprake is van deflatie of recessie besluit de Centrale bank van dit land om de rentetarieven tegen te gaan. Dit doen ze om te zorgen dat de economische activiteit gestimuleerd wordt door de investeringen, uitgaven en output te verhogen. 

Gevolgen deflatie

Het klinkt best logisch: Er komt een deflatie aan en de prijzen zullen dalen. Toevallig wilde jij net een telefoon kopen. Je wacht dan natuurlijk nog even, want de prijzen gaan binnenkort dalen. Dus je stelt je aankoop uit. Maar de prijs kan nog lager worden, dus veel mensen wachten nog langer met kopen omdat zij denken dat de prijzen nog lager gaan worden. 

Het gevolg hiervan is dat de economie stil kan komen te liggen. En dit is een belangrijke oorzaak voor een recessie. 

Ook zal de geaggregeerde vraag stijgen. Wanneer in land A deflatie is zal het aantrekkelijker worden voor andere landen om daar producten vandaan te halen. De export van land A zal dus stijgen, terwijl de import daalt. Dat komt doordat producten uit eigen land goedkoper worden ten opzichte van het buitenland. Dus er zullen minder producten uit het buitenland worden gehaald. 

Gevolgen recessie

Een recessie heeft verschillende gevolgen, die in sommige gevallen zeer ingrijpend kunnen zijn.

Bij een (langdurige) recessie kunnen bedrijven failliet gaan. Hierdoor stijgt het landelijke werkloosheidscijfer, waardoor mensen nog minder te besteden hebben en de economie nog harder wordt geraakt.

Daarnaast kan er een financieringstekort ontstaan bij de overheid. Dat komt omdat de belastinginkomsten teruglopen en de overheidsuitgaven stijgen.

Vragen? Wij helpen je graag!

Heb je vragen? Laat het ons weten. Ons beleggingsteam staat dagelijks van 08:30 tot 17:30 voor je klaar. Wij zijn te bereiken via 0299-796061 of info@axento.nl.

Direct een vraag stellen? Laat hiernaast je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.