Verkeersbord met 'retirement, next exit' erop.

Het oud regime en nieuw regime bij lijfrentes

Het opbouwen van pensioen is enorm belangrijk. Door pensioen op te bouwen zorg je voor inkomensaanvulling na de AOW-leeftijd.

Veel mensen kennen de AOW-uitkering wel. Dit is het pensioen van de overheid afkomstig uit de eerste pijler. Met alleen een pensioenuitkering uit deze pijler gaan veel mensen er na de AOW-leeftijd op achteruit.

Hierdoor is het ook mogelijk om aanvullend pensioen op te bouwen via de tweede en derde pijler. De tweede pijler is pensioenopbouw via de werkgever. De derde pijler is het opbouwen van aanvullend pensioen. Dit is mogelijk via een lijfrente. Aan een lijfrente zitten een aantal fiscale regels verbonden. 

In dit artikel vergelijken we de verschillende regimes die gelden voor een lijfrente. Het gaat hier om het oude regime en het nieuwe regime.

Alles weten over lijfrente

Klik hier voor alle informatie en andere artikelen over dit onderwerp.

Hoe werkt het oud regime lijfrente?

Wanneer de lijfrente is afgesloten vóór 16 oktober 1990 wordt het gezien als een oud regime polis. Hierbij moeten periodiek premies zijn betaald tot 31 december 2000. Ook valt een koopsompolis vóór 1 januari 1992 onder het oude regime.

Wanneer je over een oud regime lijfrente beschikt, heb je meerdere mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is het in één keer laten uitkeren van het vrijkomende lijfrentekapitaal. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat je meteen over een groot bedrag beschikt. Wel wordt dit volledig belast in box 1.

Een tweede mogelijkheid is het schenken van het kapitaal. Hierover moet de begunstigde dan wel erfbelasting betalen. Daarnaast kan de einddatum worden verlengd. Aan het verlengen van de einddatum zit geen maximum leeftijd verbonden.

Tot slot is het natuurlijk altijd mogelijk om de direct ingaande lijfrente af te kopen. Met dit bedrag kan vervolgens een periodieke uitkering worden aangekocht. Hiermee kun je vervolgens een tijdelijke lijfrente, bancaire lijfrente, of levenslange lijfrente uitkering krijgen.

Hoe werkt het nieuw regime lijfrente?

Wanneer de lijfrente is afgesloten na 16 oktober 1990 valt deze onder het nieuwe regime. De regels die gelden voor dit regime zijn een stuk strenger. Zo is bij het in één keer laten uitkeren bijvoorbeeld de revisierente ingesteld.

Bij een polis in het nieuwe regime blijven er minder opties over. Zo is het eigenlijk alleen nog maar mogelijk om een lijfrente aan te kopen. Je kunt het bedrag tot uitkering laten komen bij een bank of verzekeraar.

Ook is het nog mogelijk om de aankoop uit te stellen. Dit uitstellen mag tot maximaal vijf jaar na de AOW-leeftijd. Een polis die valt onder het oude regime kent dit maximum niet.

Verder is het bij een nieuw regime niet mogelijk om een overbruggingslijfrente aan te kopen. Uitzondering hierop is een rekening waarop na 2005 geen stortingen meer zijn gedaan.

Het schenken van de lijfrente is ook niet meer mogelijk in het nieuwe regime. Dat komt omdat de premiebetaler automatisch ook de begunstigde van de lijfrente is. Dit is de persoon aan wie de uitkering toekomt. 

Wanneer je langer leeft dan de afgesproken uitkeringsperiode, betaalt de verzekeraar je langer door. Wanneer je echter eerder komt te overlijden, hebben je nabestaanden geen recht op het resterende bedrag. Wil je dat je nabestaanden dit bedrag wel krijgen, dan moet je een aanvullende verzekering afsluiten.

Conclusie

Er zijn dus een aantal belangrijke verschillen tussen het oud regime en het nieuw regime lijfrente. Kort gezegd heb je met het oude regime meer vrijheid in wat je ontvangt en in wat je schenkt aan bijvoorbeeld je partner, kinderen of kleinkinderen. De regels zijn binnen dit regime een stuk soepeler.

Met het nieuwe regime is de premiebetaler de begunstigde en de enige die de lijfrente kan ontvangen. Ook zit er een maximum aan het bedrag dat mag worden uitgekeerd, en dit mag ook niet in één keer gedaan worden. Verder moet de uitkering ingaan uiterlijk vijf jaar nadat de AOW-leeftijd bereikt is en moet de looptijd ook minstens vijf jaar zijn. 


Deel via social media:

Beleggen

Beleggen is het investeren van geld, zodat het op termijn meer waard wodt. Beleggen doe je voor de lange termijn. 

Beleggen

Beleggen voor beginners

Denk je erover om te beginnen met beleggen, maar weet je niet hoe? Dan ben je niet alleen. Toch is beleggen vandaag de dag eenvoudiger dan je denkt.

Beleggen voor beginners

Wat is het beste instapmoment bij beleggen?

Is het nu een goed moment om in te stappen? Je bent niet de enige met deze vraag. Elke belegger worstelt ermee. 

Het beste instapmoment bij beleggen

Meer dan 4.000 beleggers
gingen je voor

Iedere dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Axento. Ontvang onze brochure of open vandaag nog een rekening en laat je geld professioneel beleggen. Eenvoudig en zonder gedoe.