Wat is een eeuwigdurende obligatie?

Wat is een eeuwigdurende obligatie?

Op de financiële markt is er een enorm aanbod van obligaties. De bekendste voorbeelden hiervan zijn bedrijfsobligaties en staatsobligaties

Daarnaast wordt er ook nog onderscheid gemaakt tussen converteerbarehigh yieldzero coupon en groene obligaties. Deze opties zorgen voor een enorm groot aanbod voor de belegger.   

In dit artikel zullen we dieper ingaan op de zogeheten perpetual bond of eeuwigdurende obligatie

De hoofdsom van een eeuwigdurende obligatie

Een andere benaming voor een eeuwigdurende oblgiatie is een perpetuele obligatie
Het kenmerk hiervan is dat ze geen einddatum heeft. De eeuwigdurende obligatie kent dus geen aflossing. De belegger krijgt alleen periodiek rente uitgekeerd. Dit zal meestal eens per jaar zijn.

Verder wordt een eeuwigdurende obligatie gezien als eigen vermogen voor de uitgevende instelling en niet als schuld. Dit is een voordeel. Het zorgt namelijk voor een sterker eigen vermogen. Doordat de hoofdsom niet hoeft worden terugbetaald, wordt de perpetuele obligatie niet als schuld gezien. 

Risico’s bij een eeuwigdurende obligatie

Beleggen in perpetuele obligaties is niet zonder risico’s. Hieronder een overzicht van de risico’s die komen kijken bij het beleggen in een perpetual bond. 

  • Renterisico. Wanneer de rente stijgt, daalt de waarde van een obligatie. Eens in de zoveel jaar wordt de rente herzien. Een eeuwigdurende obligatie is dus gevoelig voor renteveranderingen.
  • Marktrisico. Dit is het risico dat je loopt door een sterke daling in de markt.

Bedrijven of overheden die zogeheten perpetuals uitgeven, hebben een kredietrating.Een lening met een AAA rating staat voor goede kwaliteit. Een lening met een B of C staat voor een zwakke kredietwaardigheid. Een D rating staat voor in default. In dat scenario zijn de betalingen gestaakt. 

Wanneer een bedrijf of overheid een lage rating heeft, is het marktrisico groter. Ook een verandering van de rating kan effect hebben op de waarde van een eeuwigdurende obligatie. 

  • Kredietrisico. Wanneer je belegt in perpetuals heb je ook te maken met het kredietrisico. Dit is het risico dat het bedrijf of de overheid aan wie je geld hebt geleend, dit niet meer kan terugbetalen. Eigenaren van een eeuwigdurende obligatie krijgen in geval van faillissement als laatste hun geld terug, pas na ‘gewone’ obligatiehouders. 

Over het algemeen worden het risico van eeuwigdurende obligaties net zo hoog geschat als dat van aandelen. Over het algemeen brengen ze dus meer risico dan andere soorten obligaties. 

Het stopzetten van een eeuwigdurende obligatie

Het kan zijn dat de belegger of de uitgever de perpetual bond wil stopzetten. In dat geval dient de uitgever van de obligatie de hoofdsom terug te betalen.


Deel via social media:

Beleggen

Beleggen is het investeren van geld, zodat het op termijn meer waard wodt. Beleggen doe je voor de lange termijn. 

Beleggen

Beleggen voor beginners

Denk je erover om te beginnen met beleggen, maar weet je niet hoe? Dan ben je niet alleen. Toch is beleggen vandaag de dag eenvoudiger dan je denkt.

Beleggen voor beginners

Wat is het beste instapmoment bij beleggen?

Is het nu een goed moment om in te stappen? Je bent niet de enige met deze vraag. Elke belegger worstelt ermee. 

Het beste instapmoment bij beleggen

Meer dan 4.000 beleggers
gingen je voor

Iedere dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Axento. Ontvang onze brochure of open vandaag nog een rekening en laat je geld professioneel beleggen. Eenvoudig en zonder gedoe.