Waarom gaan bedrijven naar de beurs?

Waarom gaan bedrijven naar de beurs?

Wanneer een bedrijf naar de beurs gaat, geven de eigenaren als het ware een deel van hun zeggenschap aan de nieuwe aandeelhouders: zij bezitten dan zelf niet meer alle aandelen. Dus waarom zou een eigenaar zijn bedrijf naar de beurs brengen? In deze blog bespreken we een aantal redenen waarom eigenaren hun bedrijven naar de beurs brengen. Ook vertellen we meer over hoe zo’n procedure verloopt.

Alles weten over de beurs

Klik hier voor alle informatie en andere artikelen over dit onderwerp.

Hoe werkt een beursgang?

Aan een beursgang gaat een lang proces vooraf. Dit proces bespreken we later in deze blog. Eerst leggen we uit wat een beursgang precies is.

Beursgang betekenis

Een beursgang is het proces van een bedrijf dat aandelen gaat aanbieden voor het publiek op de beurs. De Engelse term voor een beursgang is een IPO (Initial Public Offering). Je leest er alles over in ons artikel: Wat betekent IPO?.

Wanneer een bedrijf zijn aandelen uitgeeft noemen we dat een aandelenemissie. Bij een IPO gebeurt dat op de primaire markt: de eerste aandeelhouders krijgen dan de kans om aandelen direct van het bedrijf te kopen. Vervolgens gaan de aandelen naar de secundaire markt, oftewel de beurs.

Waarom willen bedrijven naar de beurs?

Een beursgenoteerd bedrijf kan erg aantrekkelijk zijn voor eigenaren. Hieronder bespreken we de belangrijkste redenen waarom bedrijven een beursgang willen maken.

Kapitaal

Dit is de belangrijkste reden waarom een bedrijf naar de beurs wil gaan. Een beursgang kan enorm veel kapitaal aantrekken, indien deze succesvol is. Hierdoor komt meer geld beschikbaar voor verbeteringen van het bedrijf. Daarnaast kan het bedrijf zo uitbreiden of bijvoorbeeld gemakkelijker een overname financieren.

Eigenaren en vroege investeerders kunnen met een beursgang in één klap veel geld verdienen. Zo verdienden de oprichters van Snapchat tijdens de beursgang ieder 272 miljoen dollar.

Naamsbekendheid

Een beursgang heeft natuurlijk als voordeel dat het voor meer naamsbekendheid zorgt. Vaak krijgt een beursgang veel media-aandacht, waardoor een startup veel nieuwe kansen krijgt. Ook zorgt een beursgang meestal voor meer geloofwaardigheid: een bedrijf kan namelijk niet zomaar naar de beurs gaan.

Ook na de beursgang zorgt een beursnotering voor meer naamsbekendheid. Beursgenoteerde bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om hun cijfers aan het publiek bekend te maken, dit gebeurt vier keer per jaar.

Personeel

Daarnaast kan een beursgang voor zowel bestaand als nieuw personeel aantrekkelijk zijn. Door een beursgang krijgt een bedrijf vaak namelijk meer prestige. Dan is het voor bedrijven makkelijker om gekwalificeerd, kundig personeel aan te trekken (en te behouden).

Soms worden aandelen ook uitgegeven aan het personeel. Dit motiveert hen dan om zich in te zetten voor het bedrijf.

Aantrekkelijk voor beleggers en investeerders

Een beursgenoteerd bedrijf is aantrekkelijk voor beleggers en investeerders, omdat er zo makkelijk aandelen verhandeld kunnen worden.

Wat zijn nadelen van een beursgang?

Een beursnotering heeft veel voordelen. Er zitten echter ook een aantal nadelen aan zo’n beursgang. Zo moet een beursgenoteerd bedrijf zich houden aan strenge wet- en regelgeving: een beursgenoteerd bedrijf moet bijvoorbeeld zijn winstcijfers openbaar maken. Dit kost tijd en geld.

Ook komt een bedrijf zo onder druk van aandeelhouders te staan. Wanneer een bedrijf niet genoeg winst maakt om dividend uit te keren, kan de koers dalen. Dit kan ertoe leiden dat bedrijven meer gefocust raken op snel winst maken en hierdoor investeringen voor langetermijn ontwikkelingen achterwege laten.

Daarnaast brengt een beursgang bepaalde risico’s met zich mee, voor zowel het bedrijf als aandeelhouders. Daalt de koers na een beursgang, dan hebben beleggers te veel betaald voor hun aandeel. Schiet de koers na een beursgang juist sterk omhoog, dan had het bedrijf een hogere prijs voor de aandelen kunnen vragen.

Aandelen van een beursgenoteerd bedrijf kunnen door iedereen worden gekocht. Hierdoor loop je als eigenaar bepaalde risico’s, bijvoorbeeld het risico van een vijandige overname. Dit risico kan omzeild worden door bepaalde beschermingsconstructies.

Kan een bedrijf zomaar naar de beurs?

Een bedrijf kan niet zomaar naar de beurs. Hier gaat een proces aan vooraf en een bedrijf moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Hoe verloopt een beursgang?

Een beursgang wordt begeleid door een emittent. Dit is een instantie die aandelen, obligaties of andere beleggingen van een nieuw fonds uitgeeft.

Een emittent kan bijvoorbeeld een bank zijn. Zij zorgen ervoor dat aandelen op de beurs komen en nemen in veel gevallen ook het risico over de aandelenverkoop.

De emittent kijkt naar een aantal zaken. Allereerst kijkt de emittent of de bedrijfsvoering goed is en of de toekomstplannen reëel zijn. Daarnaast kijkt de emittent of het management van het bedrijf geschikt is om alles in goede banen te leiden. Ook kijkt de emittent of het bedrijf groot genoeg is voor voldoende handel in de aandelen.

De emittent kijkt niet alleen naar het bedrijf zelf maar ook naar de marktomstandigheden. Zo bepaalt de emittent of het een goed moment is om naar de beurs te gaan. Tijdens een beurscrash is dat bijvoorbeeld niet zo’n goed idee.

Daarnaast is er nog de lock-up regel. Dit betekent dat grootaandeelhouders hun aandelen voor een bepaalde periode niet mogen verkopen. Dit kan een halfjaar zijn, maar soms geldt een periode van een jaar. Voor een goede koersvorming en het vertrouwen van beleggers is het namelijk belangrijk dat de eerste investeerders niet meteen hun aandelen dumpen.

Voorwaarden voor de Amsterdamse effectenbeurs

De effectenbeurs heeft ook een aantal voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen. Hieronder zie je de voorwaarden die de Amsterdamse effectenbeurs stelt.

  • De onderneming moet langer dan vijf jaar bestaan,
  • Het bedrijf moet een eigen vermogen hebben van minstens €5.000.000,
  • In de afgelopen vijf jaar moet minimaal drie jaar winst zijn gemaakt,
  • het bedrijf moet een track record hebben van minstens drie jaar.

Daarnaast is er nog de lock-up regel. Dit betekent dat grootaandeelhouders hun aandelen voor een bepaalde periode niet mogen verkopen. Dit kan een halfjaar zijn, maar soms geldt een periode van een jaar.

Deze eis wordt vaak gesteld door de emittent: voor een goede koersvorming en het vertrouwen van beleggers is het namelijk belangrijk dat de eerste investeerders niet meteen hun aandelen dumpen.

Andere voorwaarden voor een beursgang

In Nederland mag een bedrijf alleen naar de beurs wanneer het een Naamloze Vennootschap (NV) is. Voordat een bedrijf een NV wordt, moet er een verklaring van geen bezwaar worden verkregen van het Ministerie van Justitie.

Misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor een beursgang is het opstellen van een prospectus. Dit is een juridisch informatiedocument dat potentiële aandeelhouders alle informatie biedt op gebied van toekomstplannen, management, de geschiedenis van het bedrijf, et cetera. Het prospectus moet worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Beleggen in nieuwe bedrijven op de beurs?

Bedrijven die naar de beurs gaan moeten van tevoren aan een hoop eisen voldoen, dat kan vertrouwen wekken bij beleggers. Maar een beursgang is zeker geen garantie voor succes. Zo daalde de koers van Spotify met ruim 10% op de eerste dag van de beursgang.

Een beursgang is dus geen garantie voor succes. Er zijn genoeg bedrijven waarvan de aandelen tijdens de beursgang meer waard waren dan nu. Dat komt grotendeels door onwetendheid van beleggers. Zij willen de boot niet missen, dus stappen in zonder dat ze eigenlijk kennis hebben van hoe een beursgang in zijn werk gaat.

Doe dus ook bij een beursgang goed onderzoek naar het bedrijf voordat je besluit te gaan beleggen in de onderneming: lees het prospectus door en bepaal of de visies van dit bedrijf bij jou passen.

Belangrijk om te weten

Dit artikel is geschreven in algemene zin. Het is absoluut geen beleggingsaanbeveling. Er is geen rekening gehouden met jouw specifieke omstandigheden. Beslissingen op basis van de informatie in dit artikel zijn voor je eigen rekening.

Elke belegging in financiële instrumenten brengt risico’s met zich mee. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

Vragen? Wij helpen je graag!

Heb je vragen? Laat het ons weten. Ons beleggingsteam staat dagelijks van 08:30 tot 17:30 voor je klaar. Wij zijn te bereiken via 0299-796061 of info@axento.nl.

Direct een vraag stellen? Laat hiernaast je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.