Waardeoverdracht pensioen: is dat verstandig of niet?

Waardeoverdracht pensioen: is dat verstandig of niet?

Vroeger werkten veel mensen een leven lang voor dezelfde werkgever. Zij konden zo hun hele pensioen opbouwen via één regeling. Dit is tegenwoordig veel minder het geval. Werknemers wisselen namelijk vaker van werkgever.

Het wisselen naar een nieuwe werkgever heeft invloed op je opgebouwde pensioen. In sommige gevallen zul je door je nieuwe baan ook overgaan naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Je kunt er dan voor kiezen om het opgebouwde pensioen over te zetten naar de nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht van pensioen.

In dit artikel vertellen we hoe de waardeoverdracht van pensioen werkt. Ook leggen we uit wanneer waardeoverdracht interessant is.  

Meer pensioentips

Klik hier voor alle informatie en andere artikelen over dit onderwerp.

Wat is de waardeoverdracht van een pensioen?

Wanneer je een nieuwe baan krijgt, kan je nieuwe werkgever zijn aangesloten bij een andere pensioenuitvoerder dan je oude werkgever. Als werknemer heb je dan drie opties; je kunt het reeds opgebouwde pensioen laten staan, je kunt het afkopen of je kunt het overzetten naar het nieuwe pensioenfonds. Wanneer je kiest voor het laatste, vindt er een waardeoverdracht plaats.

De waardeoverdracht van een klein pensioen

Onder een klein pensioen verstaan we een pensioenbedrag tussen €2 en €520,35 bruto per jaar. Voor kleine pensioenen gelden strengere regels voor waardeoverdracht dan voor grotere pensioenen. Zo kan een klein pensioen pas na 5 jaar worden afgekocht. Ook mag de vorige pensioenuitvoerder een klein pensioen zelf onderbrengen bij het nieuwe fonds.

Dit heeft te maken met het feit dat mensen vaker van baan wisselen. Daardoor ontstaan er steeds meer kleine pensioenen bij verschillende pensioenuitvoerders. Door de strengere regels kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioenen makkelijker automatisch overdragen. 

Wanneer is waardeoverdracht voor pensioen zinvol?

Waardeoverdracht is over het algemeen verstandig als de nieuwe pensioenregeling er beter uitziet dan de oude. Dat is afhankelijk van verschillende factoren. 

Zo kun je nagaan hoeveel ouderdomspensioen je ontvangt bij het oude pensioenfonds en bij het nieuwe pensioenfonds. Ligt het ouderdomspensioen bij de nieuwe uitvoerder hoger? Dan kan waardeoverdracht interessant zijn. 

Ook hoe het nabestaandenpensioen is geregeld kan doorslaggevend zijn voor de keuze tussen waardeoverdracht of het pensioen laten staan. 

Verder is het handig om te weten of de pensioenuitkering vast of variabel is. Wanneer je een variabele uitkering hebt, is deze afhankelijk van beleggingsresultaten. Ook dit kan invloed hebben op je keuze. 

Het is ook goed om te kijken wat de financiële situatie van de verschillende pensioenfondsen. Staat het oude pensioenfonds er goed voor? Of is de dekkingsgraad van het nieuwe pensioenfonds beter? Dit soort informatie is goed om te weten bij het bepalen van een waardeoverdracht.

Een waardeoverdracht aanvragen is interessant wanneer je wilt dat al je pensioenzaken door dezelfde uitvoerder geregeld worden. Ook is het verstandig om de toeslagverlening van beide uitvoerders na te gaan. 

Als laatste is het handig om te kijken of je pensioen via de middelloonregeling of eindloonregeling geregeld zal worden. 

Je kunt ook kiezen voor waardeoverdracht wanneer je wilt beginnen met pensioenbeleggen. Of wanneer je huidige aanbieder een lagere uitkering biedt voor je opgebouwde lijfrente dan een andere aanbieder. 

Door al deze factoren te vergelijken, kun je een keuze maken tussen pensioen overzetten of laten staan. Heb je advies nodig bij het kiezen tussen pensioen overdragen of laten slapen? Neem dan contact op met een pensioenadviseur.

Waardeoverdracht pensioen aanvragen

Pensioenen boven de afkoopgrens van  €530,35 moeten door de werknemer zelf worden samengevoegd. Dit is mogelijk via de website www.mijnwaardeoverdracht.nl

Belangrijk om te weten is dat waardeoverdracht van grotere pensioenen alleen mogelijk is, wanneer de dekkingsgraad van de pensioenfondsen minimaal 100% is.

Over het algemeen zijn er voor werknemers geen kosten aan waardeoverdracht voor pensioen verbonden. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de werkgever. 


Deel via social media:

Beleggen

Beleggen is het investeren van geld, zodat het op termijn meer waard wodt. Beleggen doe je voor de lange termijn. 

Beleggen

Beleggen voor beginners

Denk je erover om te beginnen met beleggen, maar weet je niet hoe? Dan ben je niet alleen. Toch is beleggen vandaag de dag eenvoudiger dan je denkt.

Beleggen voor beginners

Wat is het beste instapmoment bij beleggen?

Is het nu een goed moment om in te stappen? Je bent niet de enige met deze vraag. Elke belegger worstelt ermee. 

Het beste instapmoment bij beleggen

Meer dan 4.000 beleggers
gingen je voor

Iedere dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Axento. Ontvang onze brochure of open vandaag nog een rekening en laat je geld professioneel beleggen. Eenvoudig en zonder gedoe.