Wat is de quick ratio en hoe bereken je die?

Wat is de quick ratio en hoe bereken je die?

Als belegger wil je graag weten of het bedrijf waarin je belegt, in staat is om zijn rekeningen te betalen. Eén van de manieren om dit te berekenen, is met de quick ratio. Hiermee kun je de liquiditeit van een onderneming berekenen. Deze ratio lijkt op de current ratio maar de twee verschillen op een aantal punten van elkaar. 

In dit artikel bespreken we wat de quick ratio is, leggen we de quick ratio formule uit en vertellen we over het belang van deze ratio. 

Alles weten over beleggen in aandelen?

Klik hier voor alle informatie en andere artikelen over dit onderwerp.

Quick ratio betekenis

De quick ratio wordt soms ook wel de acid test ratio genoemd. Aan de hand van een formule krijg je een financieel kengetal dat de verhouding tussen de vlottende activa en vlottende passiva weergeeft. 

Hiermee kun je zien of een bedrijf op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan doen. De goederenvoorraad wordt bij deze berekening buiten beschouwing gelaten. 

Wat is het verschil tussen de quick- en current ratio?

De quick en de current ratio zijn allebei bedoeld om de verhouding tussen vlottende activa en vlottende passiva aan te geven. Het verschil is dat bij de quick ratio geen rekening met de voorraden wordt gehouden, terwijl dit bij de current ratio wel gebeurt. 

Hierdoor is de current ratio beter geschikt voor ondernemingen met een snelle handel, denk bijvoorbeeld aan een supermarkt, slager of andere retail winkel. De voorraad van dit soort ondernemingen gaat sneller weer de winkel uit en wordt daardoor sneller in cash omgezet.  

Bij ondernemingen die hun voorraad langer bij zich houden, kun je beter de quick ratio gebruiken. 

Quick ratio berekenen

Je kunt deze ratio berekenen aan de hand van een formule: 

Quick ratio = (Vlottende activa - voorraden) / kortlopende schulden 

De vlottende activa zijn het kasgeld, debiteuren (openstaande facturen aan klanten), liquide middelen en banksaldi. 

De vlottende passiva zijn de kortlopende leningen, oftewel het kort vreemd vermogen. 

Het geld dat direct beschikbaar is, valt onder liquide middelen.  

Rekenvoorbeeld

Een bedrijf beschikt over €15.000,- aan vlottende activa. De voorraden hebben een waarde van €7.000,-. De kortlopende schulden van het bedrijf zijn €6.000,-.

De berekening is dan als volgt:
(€15.000 - €7.000) / €6.000 = 1,33.

Deze ratio geeft hierbij een getal boven de 1, dus het bedrijf is liquide genoeg om financieel gezond te zijn.

Quick ratio norm

De norm voor deze ratio is een getal hoger dan 1, het liefst tussen de 1 en de 1,5. Er zijn dan meer bezittingen die binnen een korte periode omgezet kunnen worden in financiële middelen dan dat er kortlopende schulden zijn. 

Zit de quick ratio onder de 1 of zelfs onder de 0? Dan verkeert het bedrijf in financiële problemen: het is dan niet in staat om zijn rekeningen te betalen. Als je je leveranciers niet meer kunt betalen bijvoorbeeld.

Een ratio boven de 2 betekent niet per se dat het bedrijf gezonder is dan wanneer de ratio 1,5 is. Sterker nog, wanneer een onderneming over genoeg financiële middelen beschikt om de kortlopende schulden af te betalen, kan het bedrijf beter investeren met het resterende geld, als zij hier genoeg geld voor hebben.  

Wat is het belang van de quick ratio?

Het is vast te stellen dat de quick ratio belangrijk is omdat je zo als belegger kunt bepalen of een bedrijf waar je interesse in hebt, in financiële gezondheid verkeert. 

Ook voor bedrijven zelf is het de ratio van belang. Als een ondernemer de quick ratio van zijn bedrijf bijhoudt en boven de 1 houdt, dan kan de ondernemer makkelijker een lening krijgen bij de bank of andere investeerders. 


Deel via social media:

Beleggen

Beleggen is het investeren van geld, zodat het op termijn meer waard wodt. Beleggen doe je voor de lange termijn. 

Beleggen

Beleggen voor beginners

Denk je erover om te beginnen met beleggen, maar weet je niet hoe? Dan ben je niet alleen. Toch is beleggen vandaag de dag eenvoudiger dan je denkt.

Beleggen voor beginners

Wat is het beste instapmoment bij beleggen?

Is het nu een goed moment om in te stappen? Je bent niet de enige met deze vraag. Elke belegger worstelt ermee. 

Het beste instapmoment bij beleggen

Meer dan 4.000 beleggers
gingen je voor

Iedere dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Axento. Ontvang onze brochure of open vandaag nog een rekening en laat je geld professioneel beleggen. Eenvoudig en zonder gedoe.