Privacy in de Axento app

Privacyverklaring Axento app

Dit is de privacyverklaring voor de Axento App (hierna, ‘de app’). In deze verklaring leggen we onder andere uit hoe wij omgaan met het gebruik van persoonsgegevens.

Over Axento

Axento vermogensbeheer (hierna, ‘Axento’) verleent online vermogensbeheerdiensten aan particulieren, bedrijven en stichtingen. Axento is een dochteronderneming van Care Investment Services BV. Wij beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Over de Axento app

Axento is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens in de app. De app geeft inzicht in de ontwikkelingen van je belegd vermogen bij Axento. Denk hierbij aan de waardeontwikkeling, rendementen en details over de fondsen waarin we voor je beleggen. Je hebt in de app inzicht in al je beleggingsrekeningen bij Axento. Ook lees je in de app door ons geschreven nieuws- en beursberichten. Wij maken in de app geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Voor wie is de Axento app?

De Axento app is te gebruiken door iedereen met een beleggingsrekening bij Axento. 

Over je persoonsgegevens

In deze privacyverklaring lees je hoe we met je persoonsgegevens omgaan als je de app gebruikt. Om je gebruik te laten maken van de app, moeten wij je persoonsgegevens verwerken. Wij gaan op een zorgvuldige manier met je persoonsgegevens om. Zonder het verwerken van je persoonsgegevens kun je geen gebruik maken van de app. Voordat je van de app gebruik maakt, raden we je aan deze privacyverklaring te lezen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over jou als individu. De bekendste persoonsgegevens zijn je naam, adres, leeftijd en geboortedatum. Ook je bankrekening, telefoonnummer en IPadres zijn persoonsgegevens. Wij mogen deze gegevens alleen gebruiken als dat in de wet staat of als je daar toestemming voor geeft.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je een vermogensbeheerovereenkomst met ons bent aangegaan en/of omdat je de gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in de app:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam (in geval van een zakelijke rekening)
 • Geboortedatum 
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer van je beleggingsrekening
 • Relatienummer van je beleggingsrekening
 • Financiële gegevens, zoals de omvang van je vermogen
 • IP-adres
 • Informatie over het toestel waarmee je inlogt
 • Logininformatie
 • Gebruikersinformatie


Rechtmatige grondslag

Axento verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens via deze app alleen:

 • als je daar vrijwillig mee akkoord gaat, omdat je de app downloadt in de App Store of Play Store en de diensten in de app gebruikt;
 • als je een vermogensbeheerovereenkomst met Axento hebt gesloten;
 • als Axento dit volgens de wet verplicht is;
 • ter bescherming van gerechtvaardigde belangen van Axento of een derde.

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • in de app om zo de app en de functies van de app te
 • gebruiken, zoals inzicht in de ontwikkelingen van je
 • vermogen op je beleggingsrekening bij Axento;
 • om je te informeren over onze diensten en producten via
 • de app;
 • om de app te beveiligen tegen onbevoegden;
 • om je gebruik van onze app te analyseren met als doel de
 • app te verbeteren en je te helpen bij eventuele problemen
 • die je met de app ondervindt;
 • om je te helpen bij het inloggen in je account en het
 • beantwoorden van vragen over de app;
 • Pagina 2 van 3 14 augustus 2023
 • om problemen op te lossen die je tijdens het gebruikt van
 • de app ondervindt.


Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere
doelen dan je goed gebruik te kunnen laten maken van de app,
tenzij:

 • je daarvoor van tevoren specifieke toestemming hebt
 • gegeven;
 • Axento de gegevens nodig heeft om te voldoen aan
 • wettelijke verplichtingen;
 • dit nodig is om de gerechtvaardigde belangen van Axento te behartigen.


Bijzondere persoonsgegevens

Axento verwerkt via de app persoonsgegevens van minderjarigen, indien je bij Axento een kinderrekening aanhoudt. In dat geval is er toestemming verleent via de vermogensbeheerovereenkomst door de ouders/voogd.

Bewaartermijnen

Axento bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je de gegevens hebt gedeeld, tenzij langer bewaren nodig is om te voldoen aan een wettelijke plicht of om een gerechtvaardigd belang van Axento te beschermen. Als je niet meer wilt dat Axento je persoonsgegevens verwerkt via de app, kun je de app verwijderen van je mobiele apparaat. Axento verwerkt dan geen persoonsgegevens meer via de app. Je kunt de app dan niet meer gebruiken. Je kunt nog wel gebruik maken van de andere diensten van Axento, zoals onze website.

Delen en doorgeven van persoonsgegevens

Axento zorgt ervoor dat je persoonsgegevens niet gedeeld worden of toegankelijk zijn voor derden zonder je toestemming vooraf, tenzij:

 • Axento dat volgens de wet verplicht is;
 • dat nodig is ter bescherming van een gerechtvaardigd belang van Axento;
 • het noodzakelijk is voor ondersteunende diensten die een leverancier aan Axento biedt.

In dit laatste geval zorgen wij ervoor dat we afspraken maken met de leverancier en deze vastleggen in een contract (verwerkersovereenkomst). Hierin staat onder andere dat de leverancier hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert voor je persoonsgegevens als Axento en dat de leverancier je persoonsgegevens geheimhoudt. Wij zijn niet van plan je persoonsgegevens te delen met organisaties buiten de Europese Unie.

Beveiliging

Axento heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ondanks deze inspanningen kunnen wij geen beveiligingsgaranties geven. Naar beste kunnen wordt de toegang tot je persoonsgegevens beperkt tot degenen die namens Axento betrokken zijn bij de verlening van diensten en die op een andere reden, bijvoorbeeld ondersteunende dienstverlening binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving toegang daartoe mogen krijgen. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan.

Wat kun je zelf doen om je persoongegevens te beschermen?

Je kunt zelf ook maatregelen nemen om je gegevens te beschermen:

 • Deel je inloggegevens nooit met anderen.
 • Verander je wachtwoord direct als je denk dat een onbevoegd persoon je wachtwoord heeft.
 • Gebruik de app op een apparaat zonder virussen, malware of andere kwaadaardige software. Zorg ervoor dat de toegang tot je apparaat beveiligd is met een wachtwoord, pincode of bij voorkeur biometrische inlogbeveiliging. Ook kun je bijvoorbeeld een virusscanner installeren op je apparaat.


Cookies

Een ‘cookie’ is een klein stukje tekst dat een app of website plaatst in de app pagina of internetbrowser van het apparaat dat je gebruikt. De cookie geeft de app of website de mogelijkheid je apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doelen. Axento kan cookies en vergelijkbare technieken gebruiken om automatisch bepaalde informatie te verzamelen wanneer je de app gebruikt. Hiermee kunnen wij de werking, bruikbaarheid en effectiviteit van de app verbeteren en personaliseren. De cookies zijn functionele en technische cookies. Dit wil zeggen dat de cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de app.

Rechten

Je hebt de volgende rechten over persoonsgegevens die Axento verzamelt via de app:

 • Inzage: je kunt Axento vragen om de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te bekijken en een kopie daarvan te ontvangen. • Informatie: je hebt het recht op duidelijke informatie over wat Axento met je persoonsgegevens doet en waarom.
 • Correctie: als persoonsgegevens die wij van je verwerken niet kloppen, kun je Axento vragen om deze aan te passen.
 • Beperking: als je twijfelt over de juistheid van verwerking van persoonsgegevens of indien je daartegen bezwaar hebt gemaakt, kun je Axento vragen om gedurende de periode van twijfel of bezwaar niets meer met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan.
 • Bezwaar: als je twijfelt of je gegevens volgens de wet worden verwerkt door Axento kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Overdragen: je hebt het recht om te vragen je gegevens door te geven aan een andere organisatie.
 • Verwijderen: als je niet meer akkoord bent met de verwerking van je persoonsgegevens vanuit de app, kun je de app op je mobiele apparaat verwijderen. De opgeslagen gegevens in de app worden daarmee van je mobiele apparaat verwijderd. Wij zullen deze gegevens niet meer verwerken tenzij dat nodig is op grond van de wet of een gerechtvaardigd belang van Axento.


Verzoek verwijderen persoonsgegevens

Wil je je persoonsgegevens verwijderen uit de app? Dat kan met een verwijderingsverzoek. Met een verwijderingsverzoek worden al je persoonsgegevens in de app binnen 7 werkdagen verwijderd. Er worden daarna geen gegevens meer bewaard in de app. Je kunt daarna ook niet meer gebruik maken van de app. Het verwijderen van jouw gegevens kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Ook kunnen we na het verwijderen geen vragen meer beantwoorden over jouw informatie of gegevens in de app.

Je kunt een verwijderingsverzoek indienen via het contactformulier op www.axento.nl/contact of stuur een e-mail naar info@axento.nl. Vermeld in het onderwerp de tekst: 'Verwijderingsverzoek persoonsgegevens app'. Vermeld daarnaast je Saxo client id, voornaam, achternaam, e-mailadres en geboortedatum.


Aanpassingen privacyverklaring

Axento kan deze privacyverklaring aanpassen als zij dat nodig vindt. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd te vinden in de app in het menu ‘Instellingen’.

Klachten

Axento probeert je met de app zo goed mogelijk toegang te geven in de ontwikkeling van je vermogen op de beleggingsrekening. Als je vragen, klachten of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van je persoonsgegevens of privacy in de app, kun je dat op de volgende manieren doorgeven:

 • Neem voor algemene vragen of opmerkingen contact met ons op via info@axento.nl.
 • Heb je een klacht? Dan kun je deze indienen via onze klachtenprocedure. Je vindt deze op www.axento.nl/documenten.
 • Je kunt ook een klacht over privacy indienen bij de Nederlandse toezichthouder op gegevensbescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.