Onze vooruitblik - januari 2022

Onze vooruitblik - januari 2022

In deze vooruitblik bespreken wij onze verwachtingen voor de komende periode.

Covid-19

Omdat er nog niet veel bekend is over de nieuwe Omikron-variant, is het nog onduidelijk wat de impact zal zijn op de financiële markten. Hoewel deze variant zich in hoger tempo verspreidt dan de Delta-variant, zijn er ook ontwikkelingen waarover we voorzichtig optimistisch kunnen zijn.

Vroege studies tonen aan dat de lagere effectiviteit van coronavaccins grotendeels kan worden gecompenseerd door het toedienen van een boostervaccinatie. Ook lijkt het risico op ziekenhuisopnames als gevolg van een Omikron besmetting lager ten opzichte van de Delta-variant. 

Inflatie

Ondanks de opgelopen inflatie is de koopkracht van Amerikaanse consumenten nauwelijks gedaald. Dit is te verklaren doordat ook lonen sterk zijn gestegen. Dit is belangrijk, omdat de Amerikaanse consument een belangrijke factor is voor de wereldwijde economische groei.

Centrale banken verwachten dat moeilijkheden binnen de internationale productieketens in 2022 zullen verbeteren. Signalen die deze vooruitzichten bevestigen, zijn recent gedaalde kosten voor schipcontainers en luchtvrachtverkeer. Ook dalende wachttijden en achterstanden bij productiebedrijven wijzen in de richting van een herstellende productieketen.

Centrale banken

In ons kwartaalbericht kunt u lezen dat de Amerikaanse centrale bank in december besloot om het opkoopprogramma voor obligaties in een hoger tempo af te bouwen. Ook is de verwachting voor een renteverhoging vervroegd van begin 2023 naar medio 2022. Deze hogere renteverwachtingen verklaren de recente daling van obligatiekoersen. 

Na jarenlange monetaire stimulering, is de Amerikaanse centrale bank begonnen om de geldkraan mondjesmaat dicht te draaien. Deze normalisering van het monetair beleid lijkt logisch, gezien het stevige herstel op de arbeidsmarkt en de gestegen inflatie.

Winstverwachtingen

Ondanks de opgelopen inflatie zijn winstverwachtingen en winstmarges het afgelopen kwartaal verder gestegen. Bedrijven slagen erin om de hogere kostprijzen door te berekenen aan de consument en de arbeidsproductiviteit te verhogen. Door deze stijgende winstverwachtingen is de koerswinstverhouding – ondanks de sterke koersstijging – het afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven. Dat de stijging van aandelenkoersen wordt gedreven door winststijgingen vinden wij een gezonde situatie, en stemt ons optimistisch voor de komende periode.

Conclusie

De komst van de nieuwe Omikron-variant en oplopende inflatie zijn de meest prominente risico’s op de financiële markten. Toch zijn er ook ontwikkelingen waarover we optimistisch kunnen zijn.

Vroege studies met betrekking tot de impact van boostershots en een lagere kans op ziekenhuisopnames bieden voorzichtige hoop op een minder zware impact van het coronavirus op de wereldeconomie. Centrale banken verwachten dat de inflatie dit jaar – ondanks de opkomst van Omikron – zal stabiliseren op een lager niveau. Ondanks de stijgende inflatie bleef de koopkracht van consumenten op peil en waren bedrijven nog steeds in staat om de winstgevendheid te verhogen. Verwacht wordt dat de winsten van bedrijven ook de komende periode zal stijgen, alleen niet meer met de dubbele cijfers die we tijdens de coronaherstelperiode hebben gezien.

Door de gewijzigde profielsamenstelling, onze brede spreiding en de nadruk op stijlfactoren verwachten wij dat onze portefeuilles goed voorbereid zijn op verschillende mogelijke marktscenario’s. Wij zien de komende periode dan ook met optimisme tegemoet.

Vragen? Wij helpen je graag!

Heb je vragen? Laat het ons weten. Ons beleggingsteam staat dagelijks van 08:30 tot 17:30 voor je klaar. Wij zijn te bereiken via 0299-796061 of info@axento.nl.

Direct een vraag stellen? Laat hiernaast je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.