Wat is de solvabiliteitsratio?

Wat is de solvabiliteitsratio?

De solvabiliteitsratio zegt iets over de mate waarin een bedrijf solvabel is. Solvabel zijn betekent dat een bedrijf in de mogelijkheid is om zijn schulden af te betalen, zowel op korte als op lange termijn.

De solvabiliteitsratio geeft dus aan in welke mate een bedrijf zich kan redden bij financiële tegenslagen en in hoeverre het afhankelijk is van vreemd vermogen. De financiële gezondheid van een bedrijf kan worden bepaald door deze ratio.

Hoe bereken je de solvabiliteitsratio?

Je kunt de solvabiliteitsratio op verschillende manieren berekenen. Als eerste door het eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen. 

1: Solvabiliteitsratio: EV / VV x 100%

Een tweede manier om de solvabiliteit te berekenen is het eigen vermogen delen door het totale vermogen. Het totale vermogen omvat dan het eigen vermogen en vreemd vermogen. Al deze gegevens kun je aflezen van de balans van een bedrijf.

2: Solvabiliteitsratio: EV / TV x 100%

Onderaan het artikel geven we nog een rekenvoorbeeld. 

Waarvoor gebruik je de solvabiliteitsratio?

Deze ratio kan worden gebruikt bij het waarderen van aandelen. Het is een onderdeel van fundamentele analyse. Enkel de solvabiliteitsratio zou niet toereikend zijn om de waarde van een aandeel goed te beoordelen. Maar door het te gebruiken in combinatie met andere maatstaven, ben je in staat om een goed beargumenteerd oordeel te vormen.

Voorbeelden van deze andere ratio’s zijn de koers-winstverhouding, de rentabiliteit op eigen vermogen en de intrinsieke waarde per aandeel.

Hoe hoog moet de solvabiliteitsratio dan zijn om een aandeel koopwaardig te maken? Dit verschilt per sector en per bedrijfsvorm. Meestal zien we een solvabiliteitsratio van tussen de 25% en de 80% als de norm. Wanneer je de eerste formule gebruikt, zal de ratio natuurlijk hoger uitvallen dan wanneer je de tweede formule gebruikt.

Een lage ratio geeft aan dat een bedrijf niet in staat is om op korte of lange termijn zijn schulden af te betalen. Dit zorgt ervoor dat je een aandeel van dat bedrijf lager waardeert.

Rekenvoorbeeld solvabiliteitsratio

Om de solvabiliteitsratio van een bedrijf te berekenen kijken we naar de balans. Hierop staat:

Eigen vermogen: €550.000
Lang vreemd vermogen: €690.000
Kort vreemd vermogen: €330.000

Volgens formule 1 is de solvabiliteitsratio: 550.000/ (690.000+330.000) x 100% = 53,9%
Volgens formule 2 is de solvabiliteitsratio: 550.000/ (550.000+690.000+330.000) x 100% = 35,0% 


Deel via social media:

Meer dan 4.000 beleggers
gingen je voor

Iedere dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Axento. Ontvang onze brochure of open vandaag nog een rekening en laat je geld professioneel beleggen. Eenvoudig en zonder gedoe.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.