Digitaal bord met de woorden FINANCIAL REGULATION erop

Wat is de Wet op het Financieel Toezicht?

Om consumenten te beschermen, wordt er in Nederland toezicht gehouden op de gehele financiële sector. Dit toezicht is geregeld in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). In dit artikel leggen we alles uit over de Wft. 

Meer blogs over wetten en regels lezen?

Klik hier voor meer informatie over de wetten en regels in de financiële sector.

Inhoud Wet op het Financieel Toezicht

De Wft omvat regelgeving voor financiële instellingen en het toezicht daarop. De wet bestaat uit zeven delen. Het eerste deel is algemeen, het beschrijft de definities die worden gebruikt en geeft de bevoegdheden van toezichthouders weer. In het tweede deel worden alle regels rondom de vergunningsplicht voor financiële instellingen beschreven. 

Deel drie omvat de regelgeving rondom het prudentieel toezicht. Dit toezicht is in handen van De Nederlandsche Bank. In deel vier en vijf worden regels rondom gedragstoezicht beschreven. Dit is in handen van de Autoriteit Financiële Markten

In deel 6 zijn maatregelen beschreven die betrekking hebben tot de stabiliteit van de financiële markten. Als laatste staan in deel zeven de slotbepalingen van de wet. 

Het ontstaan van de Wft

In 2002 is het toezicht op financiële markten en instellingen gereorganiseerd. Voor 2002 werd toezicht nog per sector geregeld. Verschillende sectoren hadden verschillende wetten voor financieel toezicht. 
Met de reorganisatie moest er één functioneel toezicht model komen dat voor de hele financiële markt gold. Zo is de Wet op het Financieel Toezicht ontstaan. Deze wet is in 2007 in werking getreden. 
De Wft is gecreëerd voor een aantal doeleinden:

- Het beschermen van consumenten
- Het waarborgen van stabiliteit van het financiële systeem
- Zorgen voor efficiëntie van de markt
- Het bevorderen van marktgerichtheid, doeltreffendheid en efficiëntie van het toezicht

De rol van de AFM en de DNB

De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor prudentieel toezicht op de financiële markten. Dit toezicht is gericht op de stabiliteit van het financiële stelsel. DNB controleert ook de kredietwaardigheid en financiële gezondheid van financiële instellingen. 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is verantwoordelijk voor gedragstoezicht op de financiële markten. De AFM zorgt ervoor dat marktprocessen eerlijk en transparant verlopen, dat de verhoudingen tussen partijen zuiver zijn en dat cliënten goed behandeld worden. Hiermee moet de AFM het vertrouwen in de financiële markten versterken. 


Deel via social media:

Beleggen

Beleggen is het investeren van geld, zodat het op termijn meer waard wodt. Beleggen doe je voor de lange termijn. 

Beleggen

Beleggen voor beginners

Denk je erover om te beginnen met beleggen, maar weet je niet hoe? Dan ben je niet alleen. Toch is beleggen vandaag de dag eenvoudiger dan je denkt.

Beleggen voor beginners

Wat is het beste instapmoment bij beleggen?

Is het nu een goed moment om in te stappen? Je bent niet de enige met deze vraag. Elke belegger worstelt ermee. 

Het beste instapmoment bij beleggen

Meer dan 4.000 beleggers
gingen je voor

Iedere dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Axento. Ontvang onze brochure of open vandaag nog een rekening en laat je geld professioneel beleggen. Eenvoudig en zonder gedoe.